Privacy verklaring

 

Anja’s Pedicure Salon MARITA neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik u uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kunt u in deze verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot mijn verwerking van uw persoonsgegevens. Ik raad u aan deze verklaring goed door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met anja@pedicuremarita.nl.

 

Wie is Anja’s Pedicure Salon MARITA?

Anja’s Pedicure Salon MARITA is een ééńmanszaak, kantoorhoudende te Nieuw Vennep (2152 LE), Beurtschipper 117. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69227713. De salon bevindt zich op Beurtschipper 119 te Nieuw Vennep (2152 LE). Anja’s Pedicure Salon MARITA is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Anja’s Pedicure Salon MARITA uw gegevens?
Anja’s Pedicure Salon MARTA gebruikt uw n.a.w. gegevens en andere relevante gegevens volgens de grondslag uitvoering overeenkomst. De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst.                De gegevens worden vernietigd een jaar na de laatste behandeling. Gegevens welke nodig zijn voor administratieve doeleinden zullen zolang bewaard blijven als wettelijk is voorgeschreven.

 

Hoe verkrijg ik uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens zijn in mijn bezit, omdat deze verstrekt zijn door u. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage; Als u uw persoonsgegevens wilt zien die bij Anja’s Pedicure Salon MARITA over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

 

Bezwaar cq. Wijzigen; Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Anja’s Pedicure Salon MARITA om de gegevens te laten wijzigen.

 

Gegevensoverdracht; U heeft het recht uw persoonsgegevens van Anja’s Pedicure Salon MARITA te verkrijgen. Deze worden verstrekt in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens.

Het kan zijn dat Anja’s Pedicure Salon MARITA verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze verklaring kan worden gewijzigd. Dit kunt u te allen tijde navragen bij Anja’s Pedicure Salon MARITA.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring of klachten, wijziging gegevens of beëindiging overeenkomst door willen geven, dan kunt u een e-mail sturen naar anja@pedicuremarita.nl. Binnen een termijn van vier weken zal het desbetreffende verzoek behandeld zijn.

Anja’s Pedicure Salon MARITA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

April 2018

 

 

 

 

Scroll naar boven